Wiersze z dzieciństwa po śląsku


"Pan Hilary"

Loto, tyro pan Hilary. Na dekel mu piere

Bo kajś ten boroczek podzioł swoje brele.

Szuko w galotach, szaket obmacuje,

Obalo szczewiki, psińco znajduje.

Bajzel w szranku i w byfyju

Tera leci do antryju.

"kurde" - ryczy -"kurde bele!

Ktoś mi rombnoł moje brele!"

Wywraco leżanka i pod niom filuje,

Borok sie wnerwio, gnatów już nie czuje.

Szturcho w kachloku, kopie w kredynsie,

Glaca spocona, cały sie czynsie.

Pierońskie brele na amyn kajś wcisnyło

Za oknym już downo blank sie sciymniło

Do żadła łoroz zaglondo Hilary

Aż mu po puklu przefurgły ciary.

Spoziyro na kichol, po łepie sie klupnoł,

Bo znajdły sie brele - te, cotak ich szukoł.

Czy to niy jest gańba? -Powiydzcie sami,

Mieć brele na nosie a szukać pod ryczkami?

" Uwe  a Willi "

Uwe a Willi w jednym familoku żyli

Uwe nawierchu a Willi na dole.

Uwe spokojny nie wadził nikomu.

Willi larmowoł choćby w stodole.

To hund, to hazok, ciepoł w nich ryczkami,

ryczoł i wrzeszczoł i durch trzaskoł drzwiami.

Znerwowoł sie Uwe i złazi do niego

i pado " Willi, jo nie strzymia tego.."

A Willi na to:" Co komu do jemu, co jemu do komu,

ty pieroński giździe jo jest u sie w domu."

Nazajutrz Willi na szislongu chrapie

a tu mu z gipsdeki coś na kichol kapie zerwoł

sie z szislonga i leci na góra.

Klup, klup. Zawarte. Filuje bez dziura.

"Herr Jezus" co widzi, cołko izba w wodzie

a Uwe z wędkom siedzi na komodzie.

"Was machst du, Uwe?" "Fisze sobie łowie".

"Ale Uwe, dyć mie kapie po gowie"

A Uwe na to: "Co komu do jemu, co jemu do komu,

ty pieroński giździe jo jest u sie w domu"

" Murzinek Bambo "

W Africe miyszko Bambo, Murzinek,

Blank czorny, mały lokaty synek.

Czorno mo matka, łojca czornego,

Ujka i ciotka, dziadka i ....kożdego.

Mo piykno chałpa - by ją zbudować

trza mieć patyki, deski i trowa.

Bo przeca lepszyj chałpy nie trzeba

Jak sie rok caly hajc leje z nieba.

Bestuż to nagie są Afrykony

A mało kery je łobleczony.

Bestuż fest dużo sie uszporują

Bo czopek, mantli...nic niy kupują.

Bambo Murzinek to mądry synek....

 

www.sezamek.com 2005 D.F.